18 czerwca, 2018

Zakup podręczników dla uczniów.

Szanowni Rodzice,
Jak co roku, w sierpniu, będziemy zamawiać podręczniki zbiorowo dla wszystkich uczniów. Koszt kompletu 45 EURO. Wpłaty dokonujemy na konto szkoły podając IMIĘ i NAZWISKO dziecka.

Polish School Altogether
Bank AIB
Sort Code: 93 10 20
Account Number: 353 750 80
IBAN IE49AIBK93102035375080
SWIFT AIBKIE2D

Wpłaty przyjmujemy do końca lipca.