20 kwietnia, 2018

Kinga potrzebuje Waszej pomocy!

Kinga to sześcioletnia, wesoła dziewczynka, która potrzebuje Waszej pomocy.
U Kingi zdiagnozowano glejaka na pniu mózgu. Dziewczynka rozpoczęła leczenie w formie chemio i radioterapii.

Przyszedł czas na upublicznienie tej przykrej wiadomości celem rozszerzenia wsparcia i dokonania zbiórki pieniędzy niezbędnych na leczenie. Bardzo prosimy w imieniu rodziców o udostępnienie tej informacji. Im więcej nas będzie, tym więcej zbierzemy środków.

Pomóc Kindze można dokonując wpłaty na konto:
Luiza Golebiewska-Zimnowodzka
PKO BP SA oddzial nr 1 w Ciechanowie
Swift/Bic BPKOPLPW
Iban PL67102015920000200202562288
Dopisek – Pomoc dla Kingi