Rekomendowane strony:

http://dwujezycznosc.blogspot.com/ (Blog o lingwistycznych i życiowych przypadkach polskiej mamy i jej dzieci na obcej ziemi – dwujęzyczność i wielokulturowość)

http://www.centrumgloska.pl/ (Polski logopeda i nauczyciel jezyka polskiego za granica)

www.podarujdzieckujezyk.org

Publikacja: Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach. dr Anna Martowicz (publikacja i broszury dostępne w naszych placówkach)

Dwujęzyczność szansą rozwojową dla polskich dzieci w Irlandii.

Konferencja Metodyczna w Dublinie 4-5 października 2014

Niewielu rodziców mieszkających poza granicami Polski zdaje sobie sprawę z tego, jakim ogromnym darem dla ich pociech  jest możliwość dwujęzycznego rozwoju. Niestety, wśród ogromnej liczby rodziców wciąż pokutuje przekonanie, że nauka dwóch języków jest obciążeniem dla dzieci. Tymczasem liczne badania naukowe dowodzą, iż dzieci, które jednocześnie nabywają kompetencje w języku ojczystym i drugim są bardziej kreatywne, lepiej radzą sobie z nauką, świetnie potrafią rozwiązywać problemy. Są również bardziej otwarte na innych oraz łatwiej adaptują się w nowych sytuacjach.

O tych i wielu innych zaletach dwujęzyczności w swoim wykładzie mówiła profesor Jagoda Cieszyńska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) podczas Konferencji Metodycznej w Dublinie.

Konferencja zorganizowana przez Polską Macierz Szkolną w Irlandii (PMSI) oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Ostródzie odbyła się w dniach 4-5 października. Stanowiła część projektu europejskiego „Uczymy jak uczyć” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczestniczyło w niej ponad 40 nauczycieli  z 18 szkół polonijnych z Irlandii, Irlandii Północnej oraz Wielkiej Brytanii.

Konferencję zainaugurowała prezes PMSI Marta Szutkowska-Kiszkiel. Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Piotr Bonisławski przedstawił działalnośćOśrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ostródzie. Dyskusję nad problemami, z którymi najczęściej borykają się nauczyciele w szkołach polonijnych poprowadziła Wiceprezes PMSI Agnieszka Grochola.

Tematyka szkoleń obejmowała dwujęzyczność, metodykę pracy nauczyciela z grupą dzieci dwujęzycznych, aktywizację rodziców w szkole polskiej oraz rolę nauczyciela jako lidera w środowisku lokalnym. Zajęcia dla nauczycieli poprowadzili Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, Sławomir Prusakowski oraz Aneta Nott-Bower. Poza ciekawymi zajęciami na uczestników czekała również miła niespodzianka w postaci koncertu grupy IRIS. Konferencja zakończyła się sesją ewaluacyjną oraz wręczeniem certyfikatów.

Zarówno dobór tematyki, jak i formuła wykładowo-warsztatowa zostały bardzo pozytywnie odebrane przez uczestników. Nauczyciele z radością wcielili się w role uczniów. Docenili także możliwość omówienia na forum problemów nauczycieli i szkół oraz zasygnalizowania interesujących tematów przyszłych szkoleń. Niezwykle ważnym aspektem konferencji był również element integracyjny. Nauczyciele mieli możliwość nawiązania kontaktów, bliższego poznania się oraz wymiany doświadczeń, co niewątpliwie przyczyniło się do dalszego rozwoju współpracy nauczycieli oraz szkół polonijnych.

Prezes PMSI składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konferencji pani Wiceprezes Agnieszce Grocholi,  pani Sekretarz Jolancie Oliwiak, pani Rzecznik Patrycji Cichockiej.

Za przygotowanie fotorelacji  oraz prowadzenie strony www PMSI   pani Magdalenie Staszek (Polska Szkoła Tuam).

Zarząd PMSI pragnie również podziękować Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za przekazanie materiałów dydaktycznych dla uczestników konferencji.

O Macierzy:

Polska Macierz Szkolna w Irlandii jest organizacją parasolową zrzeszającą szkoły działające na terenie Republiki Irlandii. PMSI jest organizacją non-profit. Głównym celem Macierzy jest działalność oświatowa na rzecz Polonii na terenie Republiki Irlandii. Organizacja jest otwarta na współpracę ze wszystkimi szkołami i organizacjami o charakterze edukacyjnym. Istotną częścią działalności PMSI jest lobbing na rzecz zrównania praw uczniów pochodzenia polskiego w dostępie do polskojęzycznej edukacji tak, by każde dziecko mogło liczyć na jednakowe wsparcie ze strony Polski w tym zakresie.

PMS współpracuje z Ambasadą RP w Dublinie, Kongresem Oświaty Polonijnej, Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli SWP w Ostródzie, Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie i wieloma innymi organizacjami z całego świata.

 

Zarząd PMSIPrezes Malgorzata Rosek
Wiceprezes Jolanta Oliwiak
Sekretarz Magdalena Staszek

 

Dwujęzyczność dziecka  – wada czy też zaleta?

Na ten temat znajdziecie państwo wiele artykułów. My spróbujemy tylko go przybliżyć.

Ilość Polaków osiedlających się poza granicami kraju pozwala przypuszczać, że w najbliższej dekadzie wielojęzyczność dzieci będzie naturalnym zjawiskiem. Wielu rodaków uważa jednak, że jeżeli dziecko uczy się języka angielskiego, to znajomość innego języka nie jest mu już potrzebna i nieświadomie, bardziej lub mniej, ograniczają możliwości swoich pociech.

Uzasadnijmy:

1. Wyniki wielu badań dowodzą, że dzieci, które od urodzenia mają kontakt z więcej niż jednym językiem, z łatwością przyswajają sobie dwa, trzy a nawet cztery języki.

2. Specjaliści ustalili, że dopiero piąty język wprowadzany w tym samym czasie co pozostałe cztery, może nastręczyć trudności.

3. Aż 75% ludności świata włada przynajmniej dwoma językami obcymi oraz dialektami.

4. Najnowsze badania donoszą, iż dorastanie w środowisku dwujęzycznym wpływa na zdolności językowe dziecka i ułatwia naukę kolejnych języków, rozwija abstrajcyjne myślenie.

5. Rozwój mowy u dzieci dwujęzycznych przebiega tak samo jak u dzieci jednojęzycznych.

Czy warto uczyć dziecko języka polskiego?

Niektórzy polscy rodzice uważają, że język polski jest zbyt rzadkim, a przez to bezużytecznym, językiem, w dodatku trudnym pod względem ortografii. Uważają też, że nie warto, bo teraz mieszkają poza granicami kraju. Wiele osób ma wątpliwości czy wkładać tyle wysiłku w coś, co bywa często bardzo trudne. Ustępują też swoim dzieciom, które przechodzą okres buntu i chcą używać tylko języka dominującego, nie chcąc wyróżniać się wśród rówieśników.

Jest jednak wiele dowodów na to, jak bardzo może się przydać ów dziwny język.

1. Dla naszego dziecka jest to język jego przodków.

2. Znajomość języka rodziców pomaga dzieciom w określeniu własnej tożsamości i pełniejszym zrozumieniu ich kulturalnego dziedzictwa.

3. Rozwija zdolności komunikacyjne i stymuluje rozwój dziecka.

4. Jest to inwestycja w przyszłość dziecka i umożliwienie mu późniejszego dokonania wyboru. W przyszłości, znajomość języka polskiego, może być ich atutem.

Drodzy Rodzice, wybór zależy oczywiście od Was.

My możemy tylko pomóc w realizacji pewnych zamierzeń.Wychodząc na przeciw oczekiwaniom i potrzebom, informujemy o utworzeniu w naszej szkole klas początkowych dla dzieci z rodzin dwujęzycznych i wielojęzycznych, które rozpoczynają naukę języka polskiego w wieku szkolnym.

Program w tych klasach zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Głównym celem stanie się nabycie przez dzieci umiejętności komunikowania się w języku polskim przed przystąpieniem do kolejnego etapu kształcenia.

Po zakończeniu klasy początkowej dzieci będą realizowały program kształcenia zgodnie z podstawą programową dla szkół polskich za granicą.