Polska Szkoła Altogether w Tallaght – oddział został utworzony w roku 2015.

Od nowego roku szkolnego 2019/20 pomieszczenia wynajmujemy w szkole: St Marks Senior School, Maplewood Road, Springfield, Tallaght , Dublin 24.

W oddziale w Tallaght pracujemy w trybie dwuzmianowym:

– poranna zmiana od godz. 9.00 – 12.30,

– popołudniowa zmiana: 12.45 – 16.15 

Pierwsza zmiana: grupa 4-5 laków, 0a, 1a, 2a, 3a, 4, 5, 6,7,8

Druga zmiana: 0b, 1b,2b, 3b, 5b

Są to nieliczne klasy, co pozwala na bardzo zindywidualizowana prace z każdym uczniem. Zajęcia edukacyjne odbywają się w soboty. W czasie naszych zajęć zapewnimy dzieciom atmosferę pełną bezpieczeństwa i akceptacji, która będzie sprzyjała rozwijaniu nowych umiejętności.

Wszystkie informacje na temat zapisania dziecka do szkoły znajdziecie państwo w zakładce „rekrutacja”

Opłaty

Polska Szkoła Altogether jest szkolą społeczną, za która rodzice pokrywają częściowe koszty. Roczny koszt 800e jest podzielony na 8 miesięcy, więc opłaty sa kosztami uśrednionymi. Wpłat dokonujemy od września do kwietnia płatne do 5-tego każdego miesiąca.

Opłaty za drugie i kolejne dziecko z rodziny wynoszą 50% kosztów – czyli pierwsze dziecko 100 euro, kolejne dziecko 50 euro.

Przy dokonywaniu wpłaty jako referencje podajemy NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA!!! Nr konta jest podany na naszej stronie – zakładka ‘opłaty za szkole’.

Dobrze jest również wysłać SMS z nr przelewu i nazwiskiem na nasz nr tel 0860463280.

Zajęcia dodatkowe

Od października do końca maja oferujemy również zajęcia dodatkowe do wyboru: zajęcia artystyczne, plastyczne, sportowe oraz filmowe. Zapisy na wybrane zajęcia odbywają się we wrześniu u nauczycieli wychowawców.

 Zajęcia dodatkowo płatne 10e miesięcznie (październik – maj). Są to zajęcia dowolne, nieobowiązkowe i dostępne tylko na życzenie rodziców i dzieci. 

Dla pierwszej zmiany zajęcia dodatkowe odbywają się bezpośrednio po zajęciach 12.45 – 13.30. Dla drugiej zmiany zajęcia bezpośrednio przed zajęciami 12.00 -12.45.

 Pełny wykaz pracujących sobót znajda państwo w zakładce ‘Harmonogram zajęć’

General Data Protection Rules‎

W związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych GDPR, które weszły w życie w maju tego roku, informujemy, że państwo zapisując dziecko do naszej szkoły, składacie deklaracje, ze zapoznaliście się z regulaminem i statutem naszej szkoły. Jednym słowem wyrażacie państwo zgodę na kontakt z Wami, przetwarzanie danych na potrzeby placówki oraz na wykorzystywanie zdjęć wykonanych podczas zajęć oraz szkolnych uroczystości i wycieczek w celach marketingowych szkoły.