Wpisowe wynosi 50 euro –  jest to jednorazowa i bezzwrotna wpłata w razie rezygnacji.

Czesne w szkole wynosi 800 euro za rok.

Wpłacamy jednorazowo lub miesięcznie 100 euro/m-c (wrzesień – kwiecień) – wówczas roczny koszt jest podzielony na 8 miesięcy, więc opłaty sa kosztami uśrednionymi.

Opłaty za drugie i kolejne dziecko z rodziny wynoszą 50% kosztów – czyli pierwsze dziecko 100 euro, kolejne dziecko 50 euro.

Wpłat dokonujemy od września do kwietnia płatne do 5-tego każdego miesiąca.

Opłaty za kurs przygotowujący do matury: 100 euro za m-c.

Polish School Altogether
Bank AIB
Sort Code: 93 10 20
Account Number: 353 750 80

IBAN IE49AIBK93102035375080

SWIFT AIBKIE2D

Przy wpłatach prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka / studenta!!! (jako tytuł przelewu). W razie wątpliwości prosimy o przesłanie kopii wpłaty na adres mailowy office@polskaszkola.ie