Nasze lokalizacje

Open Arms Church, 13 Newbridge Industrial Estate, Newbridge, Co. Kildare

St Mark's Senior School, 24 Maplewood Road, Springfield, Dublin 24

Ardscoil La Salle, Raheny Rd, Grange, Raheny, Co. Dublin, D05 Y132

Zapisy na rok szkolny 2024/25 rozpoczynamy z dniem 15/04/2024. Zgłoszeniem kandydata na nowego ucznia do Szkoły jest wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO o przyjęcie do Szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Preferowana forma rejestracji – droga elektroniczna.

Wpisowe (opłata jednorazowa) wynosi 50 e – prosimy o dokonanie płatności na rachunek szkoły z podaniem nazwiska ucznia.
Pozytywnie rozpatrywane są tylko i wyłącznie podania wraz z wymaganymi dokumentami oraz opłatą wpisową.

Wniosek o przyjęcie zawiera:

  • dane osobowe dziecka oraz rodziców/ opiekunów prawnych,
  • oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z postanowieniami Statutu i Regulaminu Szkoły,
  • kopia odpisu aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły irlandzkiej – dla uczniów od klasy 1
  • świadectwo ostatnio ukończonej klasy w szkole polskiej w kraju bądź za granicą.
  • potwierdzenie wpłaty wpisowej w kwocie 50 e
  •  

Zgłoszenia można dokonać:

  • drogą elektroniczną – poprzez wypełnienie kwestionariusza na stronie internetowej szkoły – uwaga wybieramy Newbridge lub Dublin w zależności od tego, do której ze szkół pragniemy zapisać dziecko
  • zgłaszając się osobiście w siedzibie szkoły,
  • zapisując dziecko telefonicznie a następnie dostarczając wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie wraz z potwierdzeniem wpłaty.