1 września, 2018

Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw ze szkołami w Polsce

Zadanie nr 1:
Ja i moja miejscowość:
szczegóły w pliku – pobierz
Zadanie nr 2:
Konkurs dla rodziców i dzieci starszych – Ojczyźnie na urodziny
szczegóły w pliku – pobierz