18 października, 2023

Dofinansowanie ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie od Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej poza granicami Polski”

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych w Irlandii.

Kwota dotacji w 2023 r. : ……………….
Kwota dotacji w 2024 r. : ……………….
Data podpisania umowy: 18/09/2023 r.
Całkowita wartość zadania publicznego: 693 685,00 zł

Zadanie publiczne ” Wsparcie szkół polonijnych w Irlandii” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.